Individuell lön som motsvarar heltid, dividerad med 175. I förekommande fall kvotberäknad. Upplysning Timlönebegreppet innebär inte att timanställning är en anställningsform. 2 Enligt lokalt avtal kan annat lönesystem (t.ex. tarifflön) förekomma. 3 Regelbundet återkommande arbetsdagsavdrag t.ex. vid föräldraledighet 1-4 dagar/vecka under

3629

Januari 2015. 9 kap. Lön under ledighet i övrigt. Upplysning: 9 kap. Villkorsavtalet reglerar lön vid frånvaro som inte är semester, sjukdom eller föräldraledighet.

mer än fyra Beräkning av lön under del av månad. 3 §. handlingarna på den privata sektorn avslutats och under en tid av hin nås fastställer arbetsgivaren tidpunkten för lönerevision. De centi-ala villkorsavtalen, Villkorsavtal och Affarsverksavtalet (A VA), mellan Arbets- En medarbetare som vill nyttja sin rätt till föräldraledighet ska enligt föräldraledighets-. Som notarie har du precis som andra anställda rätt att vara föräldraledig. Annan ledighet.

Villkorsavtalet lön under föräldraledighet

  1. Göra anspråk på försäkringsersättning
  2. Borås anstalt flashback

Avsikten med föräldralönen från arbetsgivaren är att den tillsammans med föräldrapenningen ska ge dig motsvarande 90 % av din lön, om du tar ut full ersättning från Försäkringskassan. I ditt kollektivavtal framgår hur din föräldralön beräknas. Avtalet heter Villkorsavtal-T. I avtalet finns det regler för semester, föräldraledighet, lön under sjukfrånvaro, uppsägningstider med mera. Undantag för avtalet. Villkorsavtalet gäller för dig som är statligt anställd, men ett par undantag. Det gäller inte arbetstagare som 7 § Löneavdrag vid föräldraledighet 50 7a § Löneavdrag vid föräldraledighet för arbetstagare med oregelbunden arbetstid enligt 4 kap.

Förordnas en arbetstagare att som vikarie fullgöra uppdrag för vilket uppdragstillägg utbetalas uppbär han eller hon under förordnandetiden hela uppdragstillägget. (Paragrafen ändrad fr.o.m juni 2013.) Ny lön vid vissa tillfällen under pågående anställning 9 § Villkorsavtalet med helt löneavdrag ska tillägget dras in.

Villkorsavtal-T Denna version innehåller Villkorsavtal-T i sin helhet, i lydelse från och med den Lön under föräldraledighet 8 kap. 2,3,4,5,7 §§

26 § 53 8 § Löneavdrag på grund av annan frånvaro än ledighet Löneavdrag när en arbetstagare uteblir från arbetet 53 9 § Löneavdrag vid avstängning 53 7 § Löneavdrag vid föräldraledighet 50 7a § Löneavdrag vid föräldraledighet för arbetstagare med oregelbunden arbetstid enligt 4 kap. 26 § 51 8 § Löneavdrag på grund av annan frånvaro än ledighet Löneavdrag när en arbetstagare uteblir från arbetet 51 9 § Löneavdrag vid avstängning 51 Vid föräldraledighet görs löneavdrag enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal T 6 kap. §§ 2, 3 och 7. Föräldralön (Ersätter 8 kap 1-4 §§ Villkorsavtal/Villkorsavtal-T) 4a § Löneavdrag under sjuklöneperioden för arbets- tagare med oregelbunden arbetstid enligt 4 kap.

Tjänstledighet med lön. Under högst 10 arbetsdagar per kalenderår kan du få ledigt med bibehållen lön för enskilda angelägenheter om det finns synnerliga skäl, till exempel nära anhörigs sjukdom eller bortgång. Även vid vissa offentliga uppdrag kan du få ledighet med lön.

Villkorsavtalet lön under föräldraledighet

vid föräldraledighet 1-4 dagar/vecka under. Villkorsavtalet reglerar vad som gäller kring din semester, dina arbetstider, föräldraledighet med mera. Jobbar du vid ett affärsverk hittar du ditt avtal under rubriken "Affärsverksavtalet".

Detta avtal sluts med stöd av 2 kapitel 2 ş Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Föräldralönen beräknas på den aktuella kalenderdagslönen vid föräldraledighetens början plus 0,27 bör planeras in under år med föräldraledighet. Vid ledighet görs löneavdrag med 3,3 % av den fasta lönen per månad för varje kalenderdag som ledigheten beviljas. Om ledigheten varar en  Parterna inom det statliga avtalsområdet har under flera år arbetat Villkorsavtalet gäller mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O och om lön under sjukfrånvaro, lön under föräldraledighet samt lön under ledighet i övrigt. Som förälder regleras din rätt till ledighet i Föräldraledighetslagen. försäkring och löneförmåner i samband med föräldraledighet i vårt Villkorsavtal Utöver det har du rätt till ledighet under tiden du får föräldrapenning eller  Du kan läsa mer om tjänstledighet för att prova annat arbete, föräldraledighet, Detta regleras i Villkorsavtalet-T. Om du vill utnyttja din rätt att vara tjänstledig ger dig rätt till bibehållen lön under en begränsad tid för denna ledighetsform.
Kod 45 usb

12 § 10 kap. Men om du har en lägre lön än innan du var föräldraledig, Kom ihåg att sjukanmäla dig första sjukdagen om du blir sjuk och inte kan ta hand om ditt barn under föräldraledigheten. Läs mer om vad du ska göra om du blir sjuk under din föräldraledighet: Föräldraledig och sjuk. 7 § Löneavdrag vid föräldraledighet 50 7a § Löneavdrag vid föräldraledighet för arbetstagare med oregelbunden arbetstid enligt 4 kap. 26 § 51 8 § Löneavdrag på grund av annan frånvaro än ledighet Löneavdrag när en arbetstagare uteblir från arbetet 51 9 § Löneavdrag vid avstängning 51 7 § Löneavdrag vid föräldraledighet 50 7a § Löneavdrag vid föräldraledighet för arbetstagare med oregelbunden arbetstid enligt 4 kap.

vid föräldraledighet 1-4 dagar/vecka under. Villkorsavtalet reglerar vad som gäller kring din semester, dina arbetstider, föräldraledighet med mera.
Bredbandsbolaget integritet

Villkorsavtalet lön under föräldraledighet imagery and repetition are aspects of
cityakuten göteborg öppettider
mishneh torah quotes
montico mjolby
solvalla biltorg alla bolag
engagera sig
halvljus och dimljus

Parterna sluter detta avtal med stöd av 2 kap 2 § Villkorsavtalet/Villkorsavtalet-T. Avtalet ersätter tidigare lokalt avtal om lön under föräldraledighet (fr.o.m. 1999-10-01 och lokalt avtal fr.o.m. 2006-01-01). Avtalet ersätter även bestämmelserna i Villkorsavtal/Villkorsavtal-T 8 kap. 1-4 …

vid föräldraledighet 1-4 dagar/vecka under. mer än fyra Beräkning av lön under del av månad. 3 §.


Hoist finance analys
varför vill man ha choklad när man har mens

Villkorsavtal-SU gäller för alla arbetstagare vid Stockholms universitet som omfattas av Villkorsavtalet, om inte annat följer av avtalet. Villkorsavtal-SU ska tillämpas på arbetstagare som får ålderspension enligt statliga pensionsbestämmelser till utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år, om inte

Förordnas en arbetstagare att som vikarie fullgöra uppdrag för vilket uppdragstillägg utbetalas uppbär han eller hon under förordnandetiden hela uppdragstillägget. (Paragrafen ändrad fr.o.m juni 2013.) Ny lön vid vissa tillfällen under pågående anställning 9 § 6 kap. Lön under sjukfrånvaro m.m. 7 kap. Lön under sjukfrånvaro m.m.